Provoz knihovny v roce 2018

Knihovna byla přístupná jedenkrát v týdnu a to v úterý od 17:30 – 18:30 hod. Čtenáři každého věku mohli vybírat ze 2 463 titulů, převážně knih. V tomto roce přibylo 17 nových knih pro dospělé za 5 069,- Kč.

Dvakrát byl náš fond doplněn knihami z vypůjčeného fondu Městské knihovny v Chrudimi (207 ks.) Pracovnice ochotně zařadily žádané tituly. Pokud byly půjčeny, dodaly je při další návštěvě.

Čtenáři knihovny byli převážně občané důchodového věku. Občas se zastavily maminky s předškolními dětmi. Školní děti do knihovny téměř nechodily.

Za rok 2018 navštívilo knihovnu 132 čtenářů, vypůjčili si 406 knih a 39 ks. časopisů: Naše zahrada, dTest a starší časopisy. Knihovna pravidelně odebírá časopisy Naše krásná zahrada a dTest.

 

M. Drajerová
knihovnice             

 

Úřední hodiny:
Léto: Pondělí 18:00 - 20:00
Zima: Pondělí 17:00 - 19:00

Kontakt

Obec Trojovice Trojovice 77
538 33 Trojovice

IČO: 00271063
Č.účtu: 11023531/0100
+420 775 560 831 obec.trojovice@email.cz