Úřední deska 2018                                                                          

Název Vyvěšeno Sejmuto
Vodné a stočné 2019 27.11.2018 -
Pozvánka_na_zastupitelstvo_10.12.2018 3.12.2018 10.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019 Mikroregion Chrudimsko 27.11.2018 13.12.2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2023
Návrh rozpočtu r. 2019
Odkaz: Monitor.Státní pokladna.cz
12.11.2018 10.12.2018
Oznámení_o_ustavujícím_zasedání_zastupitelstva_obce Trojovice 2018 25.10.2018 3.11.2018
Sběr_nebezp._odpadu_2019
Sběr_nebezp._odpadu_2018
8.10.2018 -
Pozvánka_na_zastupitelstvo_1.10.2018 25.9.2018 1.10.2018
Oznámení voličům o době a místu konání voleb 20.9.2018 14.10.2018
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků 21.8.2018 6.10.2018
Nařízení města Chrudim č.1-2018 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy 9.7.2018 24.7.2018
Pozvánka_na_zastupitelstvo_25.6.2018 19.6.2018 25.6.2018
Průzkum potřeb veřejnosti v oblasti sociálních služeb 19.6.2018 -
Návrh závěrečného účtu obce Trojovice za rok 2017:
Závěrečný účet obce Trojovice za rok 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
8.6.2018 24.6.2018
Zveřejnění informace o pověřenci a zpracování osobních údajů 15.5.2018 -
Pozvánka na zastupitelstvo 14.5.2018 8.5.2018 14.5.2018
Návrh závěrečného účtu MChr.
Příloha č. 1.
Příloha č. 2.
Příloha č. 3.
Příloha č. 4.
Příloha č. 5.
Příloha č. 6.
25.4.2018 -
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy 26.4.2018 15.5.2018
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018 26.4.2018 15.5.2018
Poplatky TKO za rok 2017 27.3.2018 31.5.2018
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy bobr evropský 2.3.2018 17.3.2018
Veřejná vyhláška Prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí 2.3.2018 -
Pozvánka na zastupitelstvo 5.3.2018 1.3.2018 5.3.2018
Výroční zpráva obce Trojovice dle zákona č.106-1999 sb. za rok 2017 1.3.2018 -
Informace o konání 2. kola voleb 26.-27.1.2018 v obci Trojovice 21.1.2018 27.1.2018
Výsledky voleb 1.kolo - volba prezidenta ČR 15.1.2018 -

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřední hodiny:
Léto: Pondělí 18:00 - 20:00
Zima: Pondělí 17:00 - 19:00

Kontakt

Obec Trojovice Trojovice 77
538 33 Trojovice

IČO: 00271063
Č.účtu: 11023531/0100
+420 775 560 831 obec.trojovice@email.cz